• VETERİNER 2
 • SERBEST MESLEK SAHİBİ 1
 • EMEKLİ BANKACI 1
 • TİBBİ MALZEME ÜRETİMİ 1
 • ULUSLARASI DERİ TİCARETİ 1
 • SANAYİCİ 2
 • KİMYA MÜHENDİSİ 1
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI 2
 • MAKİNE MÜHENDİSİ VE YÖNETİCİ 2
 • İHRACATÇI 1
 • YÖNETİCİ 1
 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1
 • MİMAR -ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1
 • ECZACI 1
 • PSİKOLOG VE TERAPİST 1
 • MALİ MÜŞAVİR 2
 • İŞLETMECİ 1
 • AVUKAT 2